توليد درب و پنجره

کاتالوگ کل محصولات


پنجره های UPVC قابليت نصب روی قاب های فلزی (Sub Frame ) و سازه های سيمانی، آجری و ... را دارد، در زمان آماده بودن درگاه پنجره عمليات اندازه گيری بوسيله ابزار مناسب اعم از مترهاي ليزری، مترهای نواری و ساير ابزار دقيق با دقت بالا اندازه گيری و جهت تعيين نقشه پنجره ها به واحد طراحی ارائه می شوند.
در ابتدا نقشه درب و پنجره يو پي وي سي درخواستی توسط بخش طراحی ، طراحی خواهد شد و ابعاد توليد آن به قسمت توليد ارسال می شود.
پروفيلهای مورد نظر با توجه به نوع سفارش درب و پنجره انتخاب شده و پس از انجام محاسبات دقيق و مهندسی و آناليز ابعاد درب و پنجره ، طبق نقشه برش داده می شوند. سپس تعدادی از اين پروفيلها به منظور ايجاد شيار آب به دستگاه مربوطه منتقل می شوند.

 همزمان باعمليات برش پروفيل UPVC و ايجاد شيار آب ، پروفيلهای گالوانيزه برش داده شده و درون آنها با پيچ محکم می شوند. بمنظور مقاوم سازی و تقويت درب و پنجره هاي توليدی ملزم به استفاده از پروفيل گالوانيزه با ضخامت مناسب در داخل خانه اصلی پروفيل UPVC می باشيم. بکارگيری پروفيل گالوانيزه در داخل پروفيل اصلی UPVC و پيچ شدن يراق آلات روی قطعات تقويت شده، ضمن کاهش خطر افتادگی بازشوهای پنجره، مقاومت درب و پنجره های ساخته شده از پروفيل UPVC را افزايش می دهد.
در ادامه در صورت نيازبه نصب دستگيره و يراق آلات (براي بخشهای باز شو) سوراخها و شيارهای مورد نياز توسط دستگاه روی پروفيل تعبيه می شود. سپس پروفيلها طبق نقشه توسط دستگاه جوش به يکديگر متصل می شوند و با انتقال به دستگاه بعدی، پليسه ها و زوائد ناشی از جوش در زوايای مختلف از بين می رود.
در نهايت روی ميز کار پس از تميز کاريهای جزئی و نهايی، يراق آلات روی درب و پنجره نصب می گردد. هر پنجره با توجه به شعاع باز شو و بسته به ابعاد آن يراق آلات مخصوص به خود را دارد که در قسمتهای قاب و لنگه پنجره نصب می گردند.اين يراق آلات ازکيفيت بالا برخوردار بوده و از لحاظ مقاومت در مقابل خوردگی بعنوان يکی از مهمترين خواص يراق آلات در رده مورد قبول استانداردهای اروپايی هستند همچنين استاندارد امنيت در مقابل سرقت نيز در يراق آلات مورد استفاده رعايت شده است.